Moje služby


Online učení v karanténě, učení v nemoci, online učení ať jste kdekoli v době šk. roku….na dovolené, na chalupě, na Bali, na zahradě…

Téměř ve všech rodinách, ve kterých jsem učila i učím, panuje obava, kolik toho všeho dítě bude muset dohánět a jestli se jim to vůbec podaří a jestli nebude dítě psát hned písemku, až se zase vrátí do školy...takže stres. Dítě hned jak může, zasedne k pracovnímu stolu a vyplňuje stránky pracovních sešitů, aby s dnem příchodu do školy mělo vše srovnané se svými spolužáky. Není to jen čeština a matematika, ale mnoho další práce. Každý předmět chce to svoje.

Využijte možnosti mít to lehčí a jinak.

Online studium - Mgr. Irena Rychtera

Příprava domácí úkoly

Domácí příprava – úkoly, písemky, testy

Čtrnáct let, co učím v rodinách, slýchávám, jak někdy velký oříšek pro rodiče je vyznat se v učebnicích, pracovních sešitech, umět vysvětlovat učební látku, což předpokládá znalost postupů a učiva a jejich vztahů, umět 100% český pravopis i s výjimkami a záludnostmi, didaktické a matematické postupy...když se v učebnicích přeskakuje, když zrovna některé učebnice pamatují docela dávnou historii...zrovna včera jsem se zamýšlela nad tím, jak je někdy těžké být rodičem školních dětí! Často rodiče uklidňuji tím, když říkám, že „si taky neumím vyměnit vodovodní baterii a volám odborníka!“

Nemusíte na to být sami.


Učení v cizojazyčných rodinách je moje specializace už 14 let

Celou tu dobu pozoruji, jaké nároky zvládají děti v takových rodinách. Jak je pro ně obtížné se poprat s těžkou češtinou a uspět u státních přijímaček.

Se mnou vás čeká podpora tak dlouho, jak budete potřebovat.

Učení v cizojazyčných rodinách

Učení v souvislostech

Učení v souvislostech

Např. učení jazyka českého je docela obtížná věc! Vyučuje se odděleně v kapitolách a nezbývá už tolik času i možností vědomosti vzájemně propojovat. Jinak to není ani v matematice. Překvapení nastává v okamžiku, kdy přijde čtvrtletní nebo pololetní písemná práce, která má prověřit paměť, logické uvažování, kupecké počty a mnoho dalších znalostí. Dítě se nedokáže rozpomenout na pravidla toho a toho, často „střílí od boku“ a dělá chyby. Prvostupňové učení by mělo směřovat k tomu, aby bylo dítě schopno standardního přechodu na druhý stupeň. Vybere-li si další cestu na 8leté gymnázium, je třeba ještě „máknout“ víc ke státním přijímačkám…

V případě zájmu mě kontaktujte.


Profi přípravky ke zkouškám na: 6letá, 8letá gymnázia a SŠ, soukromé šk

Výuka probíhá v blocích podle přání (90 min nebo 120 min), Čj + M.

Je opravdu potřeba začít s prvním týdnem v září, protože nás čeká mnoho práce – probrat učivo daného ročníku daleko dřív než ve škole a poté se probírat testy společnosti Cermat. 

Ideálně vidím začít i o rok dříve, vše potom probíhá ve větší pohodě a získáme tak drahocenný čas a o to tu jde. Přípravka vyžaduje nastavení spolupráce s rodinou, kterou po celou dobu nabízím.

Začněte s přípravou za včas.

Příprava na SŠ

Příprava do první třídy

Snadný start do 1. třídy

Je to první velký krok do neznáma, změna, která je zásadní. Přibude hodně povinností, pravidelné psaní, čtení, počítání...i přesto, že „mám plnou hlavu lítání venku nebo věčné touhy si doma hrát.“

Nabízím pro budoucího prvňáčka ucelený roční program, podporující všechny důležité oblasti rozvoje – grafomotoriku, sluchové a zrakové rozlišování, prostorovou orientaci a podporu budoucího čtení a matematiky.

Pro rodiny, které si přejí, aby jejich dítě umělo číst, psát a počítat ještě dříve nebo pro rodinu, která preferuje vzdělávání v některé ze soukromých bilingvních škol a je toto přínosné či výhodou k přijetí do 1. ročníku. A pro děti nadané, které se nudí a mají další potenciál, který není využitý.

Mějte po ruce silnou partnerku.


Máte speciální požadavky?

Díky školním nesnázím jste se dostali do pedagogicko-psychologické poradny a dostali jste upozornění o dyslexii, dysortografii, dysgrafii apod. a nevíte si rady? 

S učením při těchto nesnázích mám dlouholeté zkušenosti. 

Poradím pomůcky i další postupy.

Speciální požadavky